Loaderı Kapat

      Yarım asrı geçen tecrübemiz, sahip olduğumuz değerlerimiz ve köklü kurum kültürümüz doğrultusunda; yenilikçi, yaratıcı ve proaktif bakış açımız ile ;

 

- İnsan kaynakları politikamızı adil bir çalışma düzeni ve başarı üzerine temellendiriyoruz.Orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamamız kapsamında “Doğru Kişinin Doğru İşe Yerleştirilmesi” ne önem vererek, üretimde kalite odaklı ve uzman nitelikte, her daim daha iyisini hedefleyen çalışanları Uğurlular Ailesi’nde buluşturuyoruz.
 - “Sınırsız Şekillendirme” temel vizyonumuz ile çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için fırsat eşitliği içinde ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda; verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine bağlı kalarak nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunuyor, “İnsana Yatırım” yapıyoruz.

- Kurum içinde iletişimi kuvvetlendirmeye ve örgütsel bağlılığı arttırmaya önem veren yaklaşımımızla, çalışanlarımızın motivasyonunu arttıracak çeşitli sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz.

- İnovatif örgüt iklimini destekleyerek, günün gelişen şartlarına uygun ve değişen yönetim trendlerini takip ederek insan kaynakları politikamızı sürekli güncelliyoruz. 

- Kurumsal bünyemizde; personel seçme ve yerleştirme, kariyer yönetimi, ücret ve yan hakların yönetimi, performans yönetimi gibi insan kaynakları uygulamalarını daima insana saygı ve fırsat eşitliği temel değerleri çerçevesinde yürütüyoruz.

- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm çalışanlarımızın kendilerini güvende hissedecekleri bir çalışma ortamı oluşturuyoruz.

- Objektif, adil ve ölçülebilir performans değerlendirme sistemimizle, kurumsal hedeflerimizi ve çalışanlarımızın kişisel hedeflerini bütünleştirerek, yatay ve dikey kariyer planlamasında her kademedeki çalışanımızın yetkinliklerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz.