Loaderı Kapat
#HERYERDE

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

        Uğurlular Tekstil olarak yönetim anlayışımızın temel unsurlarından birini kurum kültürü haline dönüştürdüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı oluşturmaktadır. Bu kapsamda bütün faaliyetlerimizi öz değerlerimize bağlı, ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilicinde olarak gerçekleştirmekteyiz.

        Kurumsal sosyal sorumluluğun sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanarak, müşteriler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız için önemli olduğunu ve markamızın devam eden başarısının temelini oluşturduğunu kabul ediyoruz. 

        Sosyal sorumluluk anlayışımızın ve bu konudaki önceliklerimizin temeline doğayı, insanı ve toplumu koyarak, hayata değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Eğitimden sanata, spordan çevreye kadar birçok alanda sosyal sorumluluk ve sponsorluk çalışmaları yürütüyoruz. 

        Bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk politikamızda temel aldığımız ilkelerimiz şunlardır;

- Çalışanlarımız en değerleri varlıklarımızdır. Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak temel iş hedefimizdir.

- İnsan kaynağımızın sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanarak her daim insan haklarına saygılıyız. Bu kapsamda kurum içinde ve dışında dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, fiziksel engel, renk ve benzeri nedenler ile ayrımcılığa karşıyız. Farklılıkların uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamaktayız.

- Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru bir biçimde kullanmasını sağlamaktayız.

- Yasal yükümlülüklerimizin yanında doğayı korumada en iyi uygulamaların ve doğa dostu teknolojilerin gelişmesine yardımcı olarak çevre bilincini geliştirecek her türlü girişime destek vermekteyiz.

- Finansal hesap verebilirlik ve disiplin çerçevesinde hareket ederek, şirketimizin varlık ve kaynak yönetimini tasarruf odaklı yönetmekteyiz.

- İç ve dış paydaşlarımızın geri bildirimlerini iletebilecekleri kanalları işlevsel hale getirmekteyiz.

- Faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel etkileri en aza indirecek her türlü iyileştirme ve çalışmayı yüksek çevre sorumluluğu bilinci ile belirlemekte ve yönetmekteyiz.

- Çalışanlarımızın aldıkları eğitimlerin hem kendilerinin hem şirketin hem de sürdürülebilir bir ilerleyişin inşasına katkı sağladığını düşünmekteyiz. Bu kapsamda çalışanlarımızın kariyer basamaklarına uygun eğitimler almasını sağlamaktayız.