Loaderı Kapat
#HERYERDE

UĞURLU MANİFESTO

Uğurlular Tekstil olarak tüm faaliyetlerimizi;

- Doğruluk, dürüstlük, ahlak ve şeffaflık ilkelerine uyarak,

- İstihdamda fırsat ve cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde,

- Her daim insana ve çevreye saygıyı koruyarak,

- Ulusal ve uluslararası normlar hiyerarşisine uygun;  mevcut kanun ve kurallara uyarak,

- Serbest rekabeti önleyici davranışlardan kaçınarak,

- Kaliteden ödün vermeden ve her zaman en iyiyi hedefleyerek gerçekleştiriyoruz.


Sürdürülebilir bir gelecek için ekolojik düzene önem vererek üretim yapıyoruz. Kurumsal hedeflerimize ulaşmada çevresel sorumluluklarımızın bilincinde olarak hareket ediyor; çalışanlarımızda da bu bilincin oluşmasını sağlıyoruz. Çevresel çözümleri uygulayarak ve çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek olarak, doğadaki ayak izimizi azaltıyor gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. 

Yenilikçi düşünce ve yaratıcılık esaslı bir yaklaşımla, bilginin sınırlarını genişletecek özgür ortamlar oluşturmayı ve girişimcilik ruhunu destekliyoruz. Ar-Ge merkezimizle hayalleri gerçeğe dönüştürecek fikirler üreterek topluma değer katacak yenilikler için çalışıyoruz.

Büyümeye giden yolun teknolojiyi bir adım daha ileriye taşımaktan geçtiğinin bilinciyle; sektörümüzde gelişen teknolojileri en iyi şekilde takip ederek şirketimize entegre ediyor, başarılı bir gelecek için teknolojiye olan yatırıma inanıyoruz. 

Uğurlular Tekstil olarak “Önce İnsan” temel prensibimizle tüm iç, dış ve muhtemel paydaşlarımızı kapsayacak şekilde insanı varoluş amacının merkezine koymaktayız. Bu kapsamda;

- Kurumsal ekosistemimizde yer alan bütün bireylerin en fazla faydayı sağlamasına,

- Sosyal diyaloğun geliştirilmesine ve aidiyet duygusunun arttırılmasına,

- Çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini ve kişilik özelliklerini dikkate alarak çeşitli eğitimler düzenlemeye ve kariyer planlarına yön vermeye,

- Fırsat eşitliği ve tarafsızlık odaklı insan kaynakları yönetimimiz ile çalışanlarımızın motivasyonlarını ve performanslarını arttırmaya,

- Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya önem vermekteyiz.

Uğurlular Tekstil olarak, üretimde mükemmelliği hedefleyen kalite anlayışımızla, işi ve iyileştirmeyi bir bütün olarak görerek geliştirmeyi sürekli kılıyoruz. Alternatifi olmayan kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak benimseyerek iş süreçlerimizin her aşamasında en üst kalite düzeyini hedefliyoruz. 


Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı kurulduğumuz günden beri temel prensiplerimizden biri olarak benimsedik. Müşterilerimizin her daim yanında olan, onların güvenini kazanan ve hayatlarını kolaylaştıran; müşteri odaklı olmak kavramını değişen koşullarda sürekli canlı tutan bir marka olmak hep önceliklerimiz arasında yer aldı. Müşterilerimizi her daim çözüm ortağı partneri olarak görerek onların beklentilerini doğru algılayıp bu beklentileri en hızlı şekilde yerine getirmek suretiyle ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliği sağlamaktayız.. 

Uğurlular olarak faaliyetlerimizi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun bir çerçevede yürütüyor; tüm strateji ve politikalarımızı fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri kapsamında oluşturuyoruz. İşe alımlarda ve ücret politikasında, mülakatlarda, performans ölçmede, kariyer planlamasında ve terfi süreçlerinde çalışanlarımızı kimlikleri, bedensel ve kişisel özelliklerine göre değil liyakat, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim kriterleri üzerinden değerlendiriyoruz. İnsan kaynağımızı çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçiyor, geliştiriyor ve yönetiyoruz.