Loaderı Kapat
#HERYERDE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

        "ÖNCE İNSAN" odaklı yaklaşımımızla, çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı sürdürülebilirlik politikamız çerçevesindeki en önemli öncelikler arasında görmekteyiz. Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olmasını, oluşabilecek her türlü kaybın en aza indirilmesini ve sürekli olarak iyileştirmenin sağlanmasını öncelikli hedef olarak benimsemekteyiz. 

Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği politikamız sahip olduğumuz ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları şartlarına, ilgili yasal mevzuata ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmekte ve aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

- Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek ve onlara yeni yetkinlikler kazandırmak amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemek,

- Düzenlediğimiz uygulamalı acil durum eğitimleri, tatbikat gibi etkinliklerle kurumumuzda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine önem vermek,

- Faaliyet alanımızda meslek hastalıkları ve iş kazası risklerini azaltacak / ortadan kaldıracak biçimde risk değerlendirmeleri yaparak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, 

- Risklerin ve olası tehlikelerin ortadan kaldırılması için uygun teknolojileri kullanmak ve mevcut yatırımları iyileştirmek,

- Can ve mal güvenliği ile ilgili tehlike oluşturan yangın, yaralanma vb. tehlikelere yönelik tüm tedbirleri alarak, konuyla ilgili yürütülen tüm çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemek ve gerekli güncellenmeleri yapmaktır.