Loaderı Kapat
#HERYERDE

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

         Uğurlular Tekstil olarak çevreyi değerli bir kaynak olarak görüyor, gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla;

- Sürdürülebilir büyüme odaklı bir yaklaşımı benimseyerek her daim insan ve çevre dostu üretim gerçekleştiriyoruz.

- Enerji verimliliği ve tasarruf tedbirlerini alarak doğal kaynaklarımızı koruyoruz.

- Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata, düzenlemelere ve sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartındaki şartlara uygun bir üretim politikası benimseyerek, enerji ve doğal kaynak kullanımında etkinliği sağlıyoruz.

- Çalışanlarımızın bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler düzenliyoruz.

- Şirket için günlük iş akışını dijital platformlar üzerinden yürüterek kaynak tüketimimizi azaltıyoruz.

- Faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ya da acil durumda çevresel zararı en aza indirecek şekilde tedbirler alıyoruz.

- Güneş enerjisi panellerine yatırım yaparak gün boyu temiz enerji üretimi sağlıyoruz.

- Atıklarımızın, özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlayarak geri dönüşümü ve yeniden kullanımı destekliyoruz.

- Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir, etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek amacıyla her türlü teknolojik gelişmeyi takip ediyoruz.

- Çevre gönüllülerine ve derneklerine destek olarak daha yeşil bir dünya için çalışıyoruz.