Loaderı Kapat

Uğurlular Tekstil olarak kalite politikamızın temelini toplam kalite yönetimine dayandırmaktayız. Kalite yönetim sürecinin ise sürekli gelişen bir süreç olduğunun farkında olarak bu gelişimi kurumsal kültür yapımız haline dönüştürmekteyiz.

 

Bu kapsamda kalite politikamız aşağıdaki unsurları içermektedir:

- Toplam kalite birim kaliteden meydana gelir yaklaşımımızla, üretim yapılan her noktada aynı kaliteyi sağlamak,

- Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

- Müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılayarak sürekli iyileşme ve gelişme odaklı çalışmak,

- Sürekli değişen piyasa koşulları ve sektör beklentilerini analiz ederek, küresel gelişmeler ile uyum içerisinde yeni stratejiler üretmek,

- Tüm çalışanlarımızın şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak,

- Çalışanlarımızın kişisel becerilerini geliştirici ve sundukları hizmetlerin kalitesini arttırıcı eğitimler almalarını sağlayarak tüm çalışanlarımızda kalite bilincini oluşturmak,

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık kazandırarak eğitimlere katılmak,

- Sürdürülebilir yatırım, çevre ve insan odaklı yaklaşımın bir parçası olarak operasyonel ve prosedürel tüm uygulamaları etkin bir şekilde yönetmek,

- Yasal gereklilikleri yerine getirerek kalite standartlarımızı en üst seviyeye taşımak,

- Ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yaparak sektöründe öncü ve yenilikçi bir marka olmaktır.